شما تغییری ایجاد می‌کنید

اهدای کمک آنلاین

چرا باید کمک کرد؟

در هر روزی در کانادا، بیش از 3000 زن به همراه 2500 فرزند خود برای فرار از خشونت خانگی در یک پناهگاه اضطراری زندگی می‌کنند. خشونت علیه زنان در همه فرهنگ‌ها و آیین‌ها، در همه جوامع قومی و نژادی، در هر سنی و در هر گروه درآمدی اتفاق می‌افتد. همچنین به طور گسترده مشخص شده که زنان مهاجر یکی از گروه‌هایی هستند که به دلیل وابستگی اقتصادی، موانع زبانی و کمبود دانش در مورد منابع موجود در جامعه، در معرض خشونت خانگی قرار دارند..

خدمات زنان مهاجر اتاوا (IWSO)، سازمانی غیرانتفاعی است که از سال 1988 با ارائه برنامه‌های منحصر به فرد و ضروری فعالیت خود را آغاز کرده است. در یک سال گذشته، ما به بیش از 2500 زن و کودکان آنها کمک کرده‌ایم که از موقعیت آسیب‌پذیری خود به سمت ایمنی حرکت کنند. تقاضای رو به افزایشی برای خدمات متناسب با فرهنگ، به موقع و یکپارچه برای زنان مهاجر وجود دارد. در IWSO هدف ما از بین بردن انواع سوءاستفاده‌ها و توانمندسازی زنان مهاجر برای دستیابی به پتانسیل‌ها و توانایی‌های کامل آنها است. با کمک شما به زنان مهاجر فرصتی برای زندگی بهتر می‌دهیم. آنها می‌توانند از خشونت رها شوند و شروع کنند به ساختن دوباره زندگی خود. با کمک مناسب، گام‌هایی کوچک به پیشرفت‌های عظیم تبدیل می‌شوند.

به ما کمک کنید تا زندگی زنان را دگرگون کنیم. شما می‌دانید که کمک به خارج شدن زنان از چرخه خشونت و فقر اثر موجی ایجاد می‌کند. این مزایا و منافع به فرزندان آنها، محله آنها، اقتصاد ما-اجتماع ما منتقل می‌شود. شما متوجه هستید که زنان مهاجر یک گروه «مورد توجه خاص» نیستند- آنها بخشی حیاتی از شهر ما به حساب می‌آیند. وقتی توانایی آنها را برای روی پای خود ایستادن بهبود ببخشید، همه ما سود خواهیم برد.

به لطف مشارکت‌کنندگان سخاوتمندی مانند شما، ما قادر به ادامه کار حیاتی و بی‌نظیری هستیم که هر ساله انجام می‌دهیم. کمک‌های مالی به IWSO کمک می‌کند تا همچنان به ارائه خدمات با کیفیت به بازماندگان خشونت خانگی ادامه دهد. خوشحال می‌شویم که کمک‌های یک باره یا مستمر شما از طریق کارت اعتباری را پذیرا باشیم! هر مبلغی – کم یا زیاد با سپاس دریافت می‌شود.

Immigrant Women Services Ottawa
219 Argyle Avenue, Suite 400
Ottawa, Ontario
K2P 2H4
تلفن: 3145–729- 613
فکس: 9308–729- 613