درباره

تاریخچه

IWSO در سال 1988 برای تامین نیازهای زنان مهاجر و اقلیت‌های مشهود که قربانی سوءاستفاده خانگی بودند تاسیس شد. این سازمان در اصل به نام زنان مهاجر و اقلیت مشهود علیه سوءاستفاده (IVMWAA) نامگذاری شده بود. در سال 1989، ما خدمات پشتیبانی در شرایط بحران و ترجمه شفاهی را به سه زبان ارائه کردیم: اسپانیایی، عربی، و انگلیسی.

سرآغاز

در نشست عمومی سالیانه سال 2002، نام سازمان زنان مهاجر و اقلیت مشهود علیه سوءاستفاده به سازمان خدمات زنان مهاجر اتاوا تغییر کرد. نام جدید نمایانگر گسترش حضور IWSO در جامعه و طیف وسیعی از خدمات ارائه شده به تازه‌واردان در اتاوا است. امروز، این نهاد به بیش از 60 زبان و گویش، خدمات مشاوره و پشتیبانی را به زنان و خانواده‌های آنها ارائه می‌دهد.

IWSO به رشد خود ادامه داده و خدمات و برنامه های دیگری مانند خدمات استقرار و یکپارچگی (شامل کارگاه‌های کاریابی و آموزش کامپیوتر) و خدماتی برای کودکانی که شاهد خشونت هستند را به مجموعه خدمات خود اضافه کرده است. IWSO منبع مهمی برای سایر نهادهای خدماتی است. آنها برای آموزش آگاهی‌بخشی فرهنگی ما به مددکاران اجتماعی و فرصت دسترسی به مجموعه مترجمان آموزش دیده ما که برای کمک به آنها در مسیر کار با تازه‌واردان در اوتاوا آماده‌اند، ارزش قائل هستند.

بازگشت

تعداد زنان مهاجر و اقلیتی که به آنها خدمات‌رسانی شده، سال‌های 2017 تا 2018‌
تعداد ساعاتی که خدمات مداخله بحران ارائه شده، سال‌های 2017 تا 2018
تعداد ساعاتی که خدمات مستقیم ارائه شده، سال‌های 2017 تا 2018

ماموریت چشم‌انداز، و اهداف

ماموریت

سازمان خدمات زنان مهاجر اتاوا (IWSO) برای تامین حمایت و ابزارهای مورد نیاز زنان مهاجر و متعلق به گروه‌های نژادی و خانواده‌های آنها در شهر اوتاوا و مناطق اطراف آن ایجاد شده تا آنها قادر باشند به عنوان اعضای جامعه کانادا به پتانسیل و توانمندی‌های کامل خود دست پیدا کنند در از بین بردن انواع سوءاستفاده‌ها علیه زنان و کودکان مشارکت داشته باشند.

چشم‌انداز

از بین بردن انواع سوءاستفاده‌ها علیه زنان و کودکان و دستیابی به برابری اجتماعی و اقتصادی برای زنان مهاجر و متعلق به گروه‌های نژادی.

اهداف

توانمندسازی زنان مهاجر و متعلق به گروه‌های نژادی در شهر اتاوا برای مشارکت در از بین بردن انواع سوءاستفاده‌ها علیه زنان.

ارائه خدمات مشاوره بحران متناسب با فرهنگ و خدمات ترجمه شفاهی که دسترسی یک زن آزار دیده به خدمات محلی و اصلی را تسهیل می‌کند.

ارائه خدمات و/یا برنامه‌های دیگری که به زنان مهاجر در مسیرشان برای دستیابی به پتانسیل‌ها و توانایی‌های کامل آنها کمک می‌کند.

بازگشت

 

ساختار

IWSO یک سازمان غیرانتفاعی است که در شهر اوتاوا فعالیت می‌کند. شماره ثبت آن به عنوان موسسه خیریه، 131976581RR0001 است. یک هیئت مدیره 15 نفره توسط اعضای IWSO در یک جلسه عمومی سالانه انتخاب می‌شود. هیئت مدیره، دستورالعمل‌های مربوط به سیاست‌ها و خدمات را تعیین می‌کند. عملکردهای روزمره توسط مدیر اجرایی با پشتیبانی تیمی از کارمندان و داوطلبان اداره می‌شود.

بازگشت

 

باورها، ارزش‌ها، و سیاست‌ها

ما در IWSO باور داریم که:

 • عدم وجود خشونت در زندگی یک فرد از حقوق اساسی بشر است. این حق انسانی به عنوان بخشی از اهداف بزرگتر برابری اجتماعی و اقتصادی بین زن و مرد و از با بین بردن کلیه ظلم و ستم‌ها علیه زنان محقق خواهد شد.
 • فمینیسم به عنوان یک کلمه و جنبش به تکامل خود ادامه می‌دهد. IWSO فمینیسم را جنبشی می‌داند که هر کسی می‌تواند به آن تعلق داشته باشد تا در جهت دستیابی به برابری اجتماعی و اقتصادی و از بین بردن انواع ظلم و ستم تلاش کند.
 • خشونت علیه زنان و کودکان باید پایان یابد. وقتی خشونت از نظر اجتماعی غیرقابل قبول شود، جامعه خشونت کمتری را شاهد خواهد بود. به همین دلیل، IWSO به دنبال تغییر رفتارهای خشونت آمیز، جنسیتی و کنترل‌کننده در جامعه است.
 • زنان و فرزندانشان حق دارند از ایمنی بهره‌مند باشند. ما پیچیدگی زندگی زنان و انتخاب‌های مختلفی که زنان برای مقابله با خشونت در زندگی خود انجام می‌دهند را گرامی می‌داریم و برای آنها ارزش قائل هستیم.
 • برای کمک به زنان و فرزندان آنها در شرایط خشونت‌آمیز، کار ما باید بر نیازهای ایمنی فوری آنها متمرکز باشد. ما همچنین به مسائل دیگری (مانند وابستگی اقتصادی، عزت نفس پایین و غیره) که می‌توانند باعث تقویت خشونت علیه زنان شوند نیز می‌پردازیم.
 • IWSO به طور کلی در قبال جامعه، و به زنان مهاجر و متعلق به گروه‌های نژادی پاسخگو است تا مطابق با اصول خود عمل کند، به نتایجی که برای کار خود تعیین کرده دست یابد، و نهاد را به شیوه‌ای مسئولانه از نظر مالی اداره کند.
 • IWSO اشتراک دانش و تجربیات زنان مهاجر و متعلق به گروه‌های نژادی را تسهیل کرده و به توسعه کانادا به عنوان یک کشور متکثر کمک می‌کند.
 • IWSO متعهد است تا به اهداف خود برای همکاری با سایر سازمان‌های جامعه دست پیدا کند. نهادها و سازمان‌های اجتماعی باید به گونه‌ای متحول و دگرگون شوند که نسبت به زنان مهاجر و اقلیت مشهود احترام قائل بوده و رویکردی همه‌شمول نسبت به آنها داشته باشند.
 • هر زن مهاجر و و متعلق به گروه‌های نژادی، سهمی در جامعه کانادا دارد.
 • افزایش سطح آگاهی نسبت به مسائلی که زنان مهاجر و متعلق به گروه‌های نژادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد یکی از ابزارهای کلیدی است که IWSO برای تسهیل روند تغییر از آن استفاده می‌کند.
 • نژادپرستی نوعی دیگر از خشونت است که زنان را از دستیابی به جایگاه شایسته خود در جامعه و فرصت‌هایشان برای تبدیل شدن به افرادی که خودشان سرنوشت خود را تعیین می‌کنند، محروم می‌سازد. IWSO متعهد است که با انواع ظلم و ستم علیه زنان مقابله کند.

بازگشت

 

هم‌راستا با باورهای اصلی ما، ارزش‌های اصلی ما هویتمان را مشخص می‌کنند و بر نحوه عملکرد ما به عنوان یک سازمان تاثیرگذار هستند:

پاسخگویی: ما مسئولیت تصمیماتی را که در تمام سطوح نهاد اتخاذ شده، بر عهده می‌گیریم.

گوناگونی: ما به گوناگونی نیروی کار متعهد هستیم و اطمینان حاصل می‌کنیم که به تفاوت‌های ما احترام گذاشته شده و برای آنها ارزش قائل می‌شود.

برتری: ما تلاش می‌کنیم بهترین روش‌ها را در خدمات، برنامه‌ها و همه فعالیت‌های خود پیاده کنیم.

رهبری: ما تلاش می‌کنیم سیاست‌های عمومی را تحت تاثیر قرار دهیم و نقش مهم زنان مهاجر در شکل گیری جامعه خود را با جامعه در میان بگذاریم.

توانمندسازی: ما پشتیبانی و ابزاری را جهت رشد و یادگیری همیشگی و مادام‌العمر برای زنان مهاجر فراهم می‌کنیم.

IWSO از سوی طیف گسترده‌ای از نهادهای تامین بودجه، کمک مالی دریافت می‌کند.  بدون این پشتیبانی و کمک، فعالیت و کار و ما ممکن نیست.

بازگشت

 

عضویت

عضو IWSO شوید

عضویت برای کلیه زنانی که از اهداف IWSO پشتیبانی کرده و فرم عضویت را تکمیل و امضا می‌کنند آزاد است. عضویت قابل انتقال نیست.

لطفاً فرم عضویت را دانلود و تکمیل کرده و آن را به آدرس infomail@immigrantwomenservices.com ایمیل کنید.

همچنین می‌توانید با روش دیگری،  به صورت آنلاین از اینجا برای عضویت درخواست دهید.

 • افزایش آگاهی در میان زنان مهاجر و متعلق به گروه‌های نژادی که تحت آزار قرار گرفته‌اند، تا بتوانند انزوای خود را بشکنند و به نیابت از آنها به مدافعه بپردازند.
 • ارائه خدمات مشاوره و پشتیبانی در شرایط بحران برای زنان مهاجر مورد آزار قرار گرفته.
 • ارائه خدمات ترجمه شفاهی جهت کمک به زنان مهاجر برای دسترسی به طیف کاملی از خدمات محلی و اصلی.
 • ارائه خدمات و/یا برنامه‌های دیگری که به زنان مهاجر در مسیرشان برای دستیابی به پتانسیل‌ها و توانایی‌های کامل آنها کمک می‌کند.
 • ارائه آموزش در زمینه‌های حساس برای ارائه‌دهندگان خدمات و نهادها در حوزه نیازهای زنان مهاجر جهت حصول اطمینان از اینکه خدمات موجود برای زنان مهاجر و خانواده‌های آنها قابل دسترسی و مناسب هستند.
 • کار با با مهاجران و سایر جوامع در زمینه آموزش‌های مربوط به خشونت علیه زنان و تشویق و حمایت از آنها برای عهده‌دار شدن مسئولیت ادامه کسب اطلاعات و آموزش درباره این موضوع.
 • ایجاد همبستگی در میان زنان و تشویق آنها به اقدامات جمعی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان.
 • همکاری با سازمان‌های محلی، ملی و بین‌المللی که هدف مشترک آنها پایان دادن به خشونت علیه زنان است.

بازگشت

 

 • اعتبار عضویت در مجمع عمومی سالیانه بعدی منقضی خواهد شد
 • دریافت اطلاعات مداوم از سوی IWSO
 • شرکت در کلیه جلسات عضویت
 • انتخاب اعضای هیئت مدیره در مجمع عمومی سالیانه
 • کار روی موضوعات خاص در سطح کمیته‌ها
 • شرکت در رویدادهای ویژه
 • ارائه رسید مالیات برای کمک‌های 20.00 دلار یا بیشتر

بازگشت

سرمایه‌گذاران و حامیان

حمایت از ما
ما از سخاوتمندی کسانی که طی 27 سال گذشته از طریق کمک‌های مالی و زمانی که صرف ما کردند حامی ما بوده‌اند، خواه با ظرفیتی مستمر یا برای یک رویداد یا فعالیت خاص، سپاسگزاریم. این افراد و نهادها عبارتند از ، اما نه محدود به:

 • Jill Macleod & Associates
 • Church of God Sabbath Keeping، اتاوا
 • PayPal (بزرگداشت در 8 مارس روز جهانی زن…)
 • Canada Helps (به رسمیت شناختن IWSO در کمپین خود برای روز جهانی زن)
 • Divertimento Orchestra (جمع‌آوری کمک مالی برای کنسرت پاپ)
 • Goss Gilroy Inc.
 • بنیاد George Lunan
 • بنیاد خانواده Turnbull
 • Starbucks
 • Novosbed

بازگشت

 

گزارش‌های سالانه

IWSO با کمک کارکنان از طیف‌های گوناگون و از طریق برنامه‌ها، خدمات و فعالیت‌های متنوع، به بسیاری از زنان مهاجر و فرزندان آنها کمک کرده تا تغییرات مثبتی در زندگی آنها ایجاد کنند. ما خوشحالیم که گزارش‌های سالانه خود را با شما به اشتراک بگذاریم.

بازگشت

گزارش سالانه 2020 – 2021 

گزارش سالانه 2019 – 2020 

گزارش سالانه 2018 – 2019

گزارش سالانه 2017 – 2018

گزارش سالانه 2016 – 2017

گزارش سالانه 2015 – 2016

گزارش سالانه 2014 – 2015

Immigrant Women Services Ottawa
219 Argyle Avenue, Suite 400
Ottawa, Ontario
K2P 2H4
تلفن: 3145–729- 613
فکس: 9308–729- 613