نظرسنجی برای زنان مهاجر و دسته‌بندی شده نژادی

شناخت رابطه بین بازماندگان و پلیس اتاوا سازمان زنان مهاجر اتاوا از شما دعوت میکند که در یک نظرسنجی شرکت کنید اگرحداقل 18 سال سن دارید ویک زن مهاجر/ دسته‌بندی شده نژادی باشید که خشونت، بدرفتاری (جسمی، جنسی، عاطفی، مالی) یا رفتار کنترلی توسط شریک زندگی یا یکی از اعضای خانواده را تجربه کرده اید.این نظرسنجی به هفت زبان‌ در دسترس است و فقط نیاز به چند دقیقه برای تکمیل کردن دارد.لطفا لینک موجود درپوسترراکلیک کنید و نظرسنجی را کامل کنید

دیدگاه‌ها برای نظرسنجی برای زنان مهاجر و دسته‌بندی شده نژادی بسته هستند