دانشگاه اتاوا

مترجم شفاهی بسیار حرفه‌ای و کار با او بسیار دلپذیر بود.  

خدمات‌گیرنده از IWSO

کارکنان IWSO در بدترین زمان زندگی‌ام در کنار من ایستادند. از حمایت و توانمند‌سازی شما بسیار سپاسگزارم.

مددکار مرکز Harmony House

ما از خدمات IWSO بسیار رضایت داریم و برای برقراری ارتباط زنان با زنانی که به زبان‌های دیگر صحبت می‌کنند…

I felt lost

وقتی وارد کانادا شدم‌، احساس می‌کردم گم شده‌ام، تنها و سراسیمه بودم. خیلی خوشحالم که به IWSO ارجاع داده شدم.…