شرکت‌کننده در کارگاه کاریابی

حالا درک بهتری از نحوه جستجوی کار در کانادا دارم. معلمِ کارگاه کاریابی بسیار مهربان بود و به من کمک کرد تا مهارت و تخصص خود را تشخیص دهم. حالا امیدوارم که خیلی زود در زمینه حرفه‌ خود، شغلی پیدا کنم.