Harmony worker – Somali

Aad ayaan ugu faraxsanahay adeegyada IWSO iyo waxaan isku haleynaa iyaga si ay dumarka ula xariiriyaan dumarka ku hadla luqado kale.