Job Search participant – somali

Aniga waxaan hadda si wanaagsan u fahamsanahay sida loo baaro shaqada Canada. Macalinka ku sugan Kullanka Raadinta Shaqada (Job Search Workshop) aad ayuu u naxariis badnaa iyo wuxuu igu kaalmeyay in aan aqoonsado xirfadaheyga iyo aqoonteyda. Aniga waxaan ogsoonahay in aan goor dhaw helo rajo xagga shaqadeyda.