University of Ottawa – Somali

Turjubaanka wuxuu ahaa qof aad u aqoon badan oo ku fiican in lala shaqeeyo.